PRAKTIJK
OPSTELLINGENWERK
        Anneke Meiners


voor cruciaal inzicht
in je gemoed,
relatie, gezin,
werk
Beste bezoeker,

Verlang je naar innerlijke rust? Wil je tot in de kern begrijpen wat er speelt? Wil je ruimte ervaren van binnen? Wordt het tijd om een stap te zetten? Heb je misschien wel door hoe het zit, maar helpt dat niet? Als je je kunt openstellen voor onbewuste beweegredenen, als je jezelf onder ogen kunt zien, heb ik een passend aanbod voor je: doe een opstelling.

Mijn praktijk is gespecialiseerd in privé opstellingen. Al tien jaar ontvang ik mensen individueel of in een klein groepje om met een opstelling in een dringende vraag te duiken.

Een opstelling wordt ook wel 'familieopstelling' genoemd, omdat er vaak patronen uit je familiesysteem naar voren komen. Als die een plek vinden, krijg je innerlijk nieuw overzicht en onstaat er ruimte voor verandering.

Met een opstelling komt diep verborgen informatie tevoorschijn, als een vertrouwd schilderij dat voor je ogen verschijnt. Het effect: je weet waar je staat, waar je je op kunt richten of op wie, je voelt rust. Of je weet wat je kind gaat helpen, waar de nood vandaan komt. Of je ziet in de opstelling wat jou en je partner goed zal doen. Wil je jullie relatie meer laten stromen? Kom samen voor een opstelling.


Voorbeelden van opstellingen thema's


Dit levert een opstelling je op:

Inzicht

Verandering

Nieuwe beweging

In één sessie tot de kern
Alternatieven

Opstellingenwerk biedt ook andere manieren aan om systemisch je vraag te onderzoeken, bijvoorbeeld in een groepsworkshop, zie Agenda voor komende mogelijkheden.

Wil je kort en krachtig naar de kern van de zaak? Aanschuiven, de opstelling met poppetjes voor je zien en meteen meekrijgen wat nu gaat helpen? Doe dan een tafelopstelling.

Of doe je liever per mail een opstelling over een situatie? Je vraag met letters samenvatten, per mail de uitgewerkte opstelling krijgen en op jouw tijd kunnen lezen en herlezen? Vraag dan een systemische quickscan aan.


Mijn visie

Personen en systemen bewegen vanuit een onderstroom, een veld van verbanden en patronen, van oorzaak en gevolg. Vaak is je lijf met deze onderstroom in contact. Of je relatie. Of je organisatie. Kinderen zijn er direct mee in contact, vertalen onbewust wat ze daar oppikken.

Je kunt deze laag vermoeden, voelen, waarnemen, zien. Je kunt hem herkennen in je levensloop. Het is het gebied waar alles met alles samenhangt, buiten oordeel om, zonder onderscheid des persoons.

Dit gebied betreed je stap voor stap wanneer je een opstelling doet. In deze lagen geef ik je inzicht. Ik werk met ernst, aandacht en respect voor ieder die bij je verhaal hoort. Mijn begeleiden gebeurt met liefde, zonder oordeel.

Mensen maken in hun leven hun eigen keuzes. Tegelijk zijn we deel van een groter geheel dat ons lijkt te leiden. In dit spanningsveld tussen autonomie en lot beweegt een opstelling zich.

Een opstelling doen is heilige grond betreden. Daarbij past bescheidenheid, daarbij gebeuren wonderen.

Welkom voor een opstelling, ik ontvang je graag.


Hartelijke groet,

Anneke Meiners


naar boven