OPSTELLINGENWERK
           Anneke Meiners

voor cruciaal inzicht
in je gemoed,
relatie, gezin,
werk
Beste bezoeker,

Wil je begrijpen wat er speelt? Wil je meer rust en ruimte ervaren van binnen? Heb je wel door hoe het zit, maar helpt dat niet? Zijn de patronen hardnekkig?

Als het tijd wordt om een stap te zetten, als je eraan toe bent om onbewuste lagen onder ogen te zien, dan heb ik een passend aanbod voor je: doe een opstelling.

Mijn praktijk is gespecialiseerd in privé opstellingen. Al tien jaar ontvang ik mensen individueel of in een klein groepje om in veilige setting met een opstelling een dringende vraag te onderzoeken.

Een opstelling wordt ook wel 'familieopstelling' genoemd, omdat er vaak patronen uit je familiesysteem naar voren komen. Als die een plek vinden, krijg je innerlijk een nieuw overzicht en onstaat er ruimte voor verandering.

Met een opstelling komt diep verborgen informatie tevoorschijn, als een vertrouwd schilderij dat voor je ogen steeds duielijker wordt. Het effect: je weet waar je staat, waar je je op kunt richten of op wie, je voelt rust. Of je weet wat je kind gaat helpen, waar de nood vandaan komt. Of je ziet in de opstelling wat jou en je partner goed zal doen. Wil je jullie relatie meer laten stromen? Kom samen voor een opstelling.


Dit levert een opstelling je op:

Inzicht

Ontspanning

Meer levensvreugde, meer werkplezier

In één sessie tot de kernVoorbeelden van opstellingen thema's
Alternatieven

Opstellingenwerk biedt ook andere manieren aan om systemisch je vraag te onderzoeken, bijvoorbeeld in een groepsworkshop, zie Agenda voor komende mogelijkheden.

Wil je kort en krachtig naar de kern van de zaak? Aanschuiven, de opstelling met poppetjes voor je zien en meteen meekrijgen wat nu gaat helpen? Doe dan een tafelopstelling.

Of doe je liever per mail een opstelling over een situatie? Je vraag met letters samenvatten, per mail de uitgewerkte opstelling krijgen en op jouw tijd kunnen lezen en herlezen? Vraag dan een systemische quickscan aan.


Mijn visie

Personen en systemen bewegen vanuit een onderstroom, een veld van verbanden en patronen, van oorzaak en gevolg. Vaak is je lijf met deze onderstroom in contact. Of je relatie. Of je organisatie. Kinderen zijn er direct mee in contact, vertalen onbewust wat ze daar oppikken.

Je kunt deze laag vermoeden, voelen, waarnemen, zien. Je kunt hem herkennen in je levensloop. Het is het gebied waar alles met alles samenhangt, buiten oordeel om, zonder onderscheid des persoons.

Dit gebied betreed je stap voor stap wanneer je een opstelling doet. In deze lagen geef ik je inzicht. Ik werk met ernst, aandacht en respect voor ieder die bij je verhaal hoort. Mijn begeleiden gebeurt met liefde, zonder oordeel.

Mensen maken in hun leven hun eigen keuzes. Tegelijk zijn we deel van een groter geheel dat ons lijkt te leiden. In dit spanningsveld tussen autonomie en lot beweegt een opstelling zich.

Een opstelling doen is heilige grond betreden. Daarbij past bescheidenheid, daarbij gebeuren wonderen.

Welkom voor een opstelling, ik ontvang je graag.


Hartelijke groet,

Anneke Meiners


naar boven