Een opstelling per mail

~ een systemische quickscan


VANWEGE EEN VOLLE PRAKTIJKBEZETTING IS DIT AANBOD VERVALLEN

Voor verhelderende informatie

met tips

wat nu eerst

te doen of laten


Voor wie kort en krachtig inzicht wil,
bijvoorbeeld als je je afvraagt

- welke plek is de beste?
- wat hebben de kinderen nodig?
- welke samenstelling gaat werken?
- waar moet ik werk van maken, wat moet ik loslaten?
- wie past hier het beste?
- waar kom ik in mijn kracht?
- waar moet iemand bij?
- welke keuze heeft welke uitstraling?
- waar komen mensen op af?

De systemische quickscan beschrijft
de verborgen dynamieken en patronen.

Het wordt duidelijk waar kansen liggen:
wat ontspanning brengt, de goede plek is,
prettige interactie, goede samenwerking,
wat slim is bij klantenvraagstukken, strategieën,
het kiezen van goede volgorde, taakverdelingen enz.

Plaats en personen kunnen anoniem blijven, als je wilt.

Tarief: € 130,00

--> Maak een systemische quickscan voor mij <--


Hoe verloopt het?

Er is een situatie waarbij je persoonlijk betrokken bent en die je beter wilt begrijpen. Je staat op scherp, wilt meer overzicht, de situatie verbeteren of een goede keuze maken.
Wat is wijsheid?

Voor de belangrijkste personen of elementen kies je een letter. Voor jezelf, iemand anders, een paar anderen.

Ook een groep kan een letter krijgen: de klanten, het personeel, de leerlingen, het bestuur, het team, de afdeling.
Of een begrip: de opdracht, de media, geld.
Of een plek: het huis, de kamer, de school, de stad, een land.

Wie of wat je een letter geeft, bepaal je zelf.

De letters geef je per mail aan mij door, je vermeld kort de context. Persoonlijke details laat je weg, ik werk alleen met de letters. Zo blijft privacy gewaarborgd en kan ik onbevangen waarnemen.

Met de letters werk ik op papier een opstelling uit, de systemische quickscan. Ik verken de posities, schrijf op wat er op stille lagen in dit specifieke veld lijkt te spelen, op dit moment. Waar de weerstanden liggen, wat op aandacht wacht. Waar wakkerte is, of innerlijke afwezigheid. Welke verbinding energie kost, welke energie geeft. Ik ga door totdat de dringendste dingen benoemd zijn. De methode die ik toepas is dezelfde als bij een gewone opstelling.

Per mail krijg je een letterlijk verslag, met de aangetroffen patronen en dynamieken, associaties, zinnen, invallen of wat er maar kwam. Ik beschrijf mijn waarneming van het geheel, wat de situatie goed zou doen, of wat om aandacht vraagt. Dit zijn tips die je direct kunt gebruiken in de feitelijke situatie.

LET OP:

Het is de verantwoordelijkheid van degene die de quickscan aanvraagt, om integer met de uitkomsten om te gaan.

De quickscan van personen of een situatie wil dienend zijn, geeft mogelijke bewegingen aan binnen de huidige verhoudingen voor dit moment.


Systemische quickscan aanvragen
 1. Mail mij de letters, beperk je tot de nodige.
 2. Vermeld kort wat de setting is (bijv. gezin, werk, gezin van herkomst, keuze mogelijkheden, dieren)
 3. Vermeld naam en adres voor op de nota.
 4. Noem de kernvraag, bijvoorbeeld:
  • Hoe kan A contact krijgen met B?
  • Wie kan C helpen?
  • Wat is hier de beste eerste stap?
  • Wat zou het geheel goed doen?
 5. Je krijgt een bevestigingsmail met nota en een indicatie van de verwerkingstijd, meestal een paar dagen. Wanneer je betaling op mijn rekening staat, voer ik de quickscan uit.
 6. Per mail krijg je een letterlijk verslag en tips.
 7. Heb je hierna nog vragen? Ik beantwoord die graag.


VOORBEELD scan werksituatie

VOORBEELD scan gezinssituatie


      --> Maak een systemische quickscan voor mij <--


naar boven